สถานะ: Server is currently up and public.
จำนวนผู้ฟัง: 5 คน   Bitrate: 128 kbps
เพลงปัจจุบัน: 00 - คำวอนก่อนลา - รังษี เสรีชัย -
โดย: FM 104.50 MHz


ผู้ฟังต่างประเทศ ให้บริการโดย THZHost.com