สถานะ: Server is currently up and public.
จำนวนผู้ฟัง: 1 คน   Bitrate: 128 kbps
เพลงปัจจุบัน:
โดย: FM 104.50 MHz


ผู้ฟังต่างประเทศ ให้บริการโดย THZHost.com