สถานะ: Server is currently up and public.
จำนวนผู้ฟัง: 0 คน   Bitrate: 128 kbps
เพลงปัจจุบัน: Track 02.พุทธัง - นะโม
โดย: FM 104.50 MHz


ผู้ฟังต่างประเทศ ให้บริการโดย THZHost.com