สถานะ: Server is currently up and public.
จำนวนผู้ฟัง: 0 คน   Bitrate: 128 kbps
เพลงปัจจุบัน:
โดย: My Station name


ผู้ฟังต่างประเทศ ให้บริการโดย THZHost.com